fi

Takaisin

 

Visio

Fineko Oy vahvistaa asemaansa vesirakentamisen ja puukomposiittien teknologiajohtajana. Tavoitteemme on kasvaa yhdeksi maailman markkinajohtajista.

Missio

Jokainen ranta ansaitsee Findockin siinä missä jokainen  rakennus Findeck puukomposiitti pinnan.

 

 

Fineko Oy:n toimintapolitiikka

 

Vain tyytyväinen asiakas on kannattava asiakas

Lähdemme aina asiakkaidemme tarpeista, kun kehitämme, valmistamme ja toimitamme tuotteitamme ja niihin liittyviä palveluita kaikkialle maailmaan.

Vaalimme korkeaa laatua ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Näin luomme terveellisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön, jossa voimme hyvin. Olemme motivoituneita työstämme ja palvelemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Korkea laatu on kilpailuetumme

Toimitamme virheettömiä tuotteita sovittuun aikaan. Pyrimme siihen, että palvelumme on markkinoiden joustavinta ja nopeinta. Huolehdimme siitä, että tuotteemme ja toimintamme vastaavat aina asiakkaan odotuksia ja vaatimuksia kilpailijoitamme paremmin.

Vaadimme korkeaa laatua myös alihankkijoiltamme

Ihminen on tärkein voimavaramme

Laadun takeena on kiinteä ja pitkäjännitteinen yhteistyö huolellisesti valittujen alihankkijoiden kanssa. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme korkeaa laatua ja samaa tinkimätöntä asennetta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioihin kuin meillä itsellämme on.

Huolehdimme ympäristöstä

Sitoudumme huolehtimaan toimintaympäristöstämme ja ottamaan kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohdat. Valmistamamme tuotteet kuormittavat vähemmän ympäristöä kuin perinteiset ratkaisut.

Fineko Oy:n johto sitoutuu yhteisten tavoitteidemme toteuttamiseen

Fineko Oy:n johto sitoutuu yhteisiin tavoitteisiimme ja tekee päätöksiä siten, että liiketoimintamme, toimintaprosessimme ja voimavaramme kehittyvät näiden päämääriemme ja tavoitteidemme mukaisesti.

Me kaikki kannamme vastuumme

Jokainen työntekijämme tuntee yhteisen toimintamallin, osallistuu sen jatkuvaan kehittämiseen ja vastaa sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta omalla toiminta-alueellaan. Noudatamme kaikessa toiminnassamme maailmanlaajuisesti lainsäädäntöä, asetuksia ja hyväksyttyjä standardeja.